12-16
August

042w: Matrix Methods and Integral Equations

Organizers

Alexander Samokhin, RTU MIREA
Alexey Setukha, Lomonosov Moscow State University
Yury Smirnov, Penza State University
Evgeny Tyrtyshnikov, Marchuk Institute of Numerical Mathematics

When

12 August 2024 - 16 August 2024